Rotterdam doet het goed! Helaas is dit ook terug te zien in de toename van het verkeer op de wegen in Rotterdam. Vooral in het stadscentrum is dit een probleem, zeker nu de Maastunnel dicht is ter renovatie. Rotterdam slibt langzaam dicht. Hoe lossen we dit op? De NRP zet in op het stimuleren van fietsverkeer en het openbaar vervoer. Op dit moment rammelt er nog van alles wat betreft het fietsverkeer en het openbaar vervoer(OV). Denk hierbij aan de overvolle fietsenstallingen, de onveilige kruispunten, maar ook de vele fietsers zonder licht die hiermee een gevaar opleveren. En wat te denken van de opkomst van leenfietsen die overal en nergens staan? Waarom is er geen goed werkend nacht OV? Waarom zijn er nog geen elektrische bussen en meer elektrische taxi’s? Ten slotte waarom zijn de hoogtepunten waar Rotterdam trots op mogen zijn niet altijd goed te bereiken met het openbaar vervoer?

Fietsend Rotterdam steunen - Fietsveiligheid

Het verkeer in Rotterdam slibt dicht. De NRP ziet als deeloplossing het stimuleren en steunen van fietsend Rotterdam. In Rotterdam zijn eigenlijk overal mooie fietspaden beschikbaar. Hier hoeft de gemeente dan ook niet mee te helpen. Waar de gemeente wel kan helpen is het aanpakken van de gevaarlijke kruispunten. Tweederde van alle dodelijke fietsongevallen gebeuren namelijk op kruispunten. Bij de gemeente zijn veel van deze gevaarlijke kruispunten al bekend als zijnde ‘Black Spots’. Waarom gebeurt hier niets mee, de NRP wil dit wél aanpakken.

Daarnaast ligt er natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de fietsers zelf, namelijk de fietsverlichting. Op een willekeurige avond in Rotterdam zijn er veel fietsers te zien zonder (goede) verlichting. Omdat dit een van de oorzaken is van het grote aantal fietsongevallen moet hier harder op worden gecontroleerd

Fietsend Rotterdam steunen - Fietsenstallingen

De fietsenstalling onder het centraal station, er is altijd wel een plekje te vinden. Dit is een voorbeeld hoe het overal zou moeten gaan. Helaas is dit niet het geval. In Rotterdam is er op veel locaties een tekort aan plekken bij de fietsenstallingen. Denk bijvoorbeeld aan de fietsenstalling bij metrostation Zuidplein of de fietsenstalling bij Rotterdam-Alexander. Bij de laatstgenoemde fietsenstalling geven fietsers aan dat er na 09:00 uur eigenlijk geen plekken meer vrij zijn. Daarnaast is 62 procent van de ondervraagde mensen ontevreden over de fietsenstalling. Ook worden er veel fietsen gestolen bij de fietsenstallingen door het gebrek aan beveiliging. Als we fietsend Rotterdam willen ondersteunen moet de gemeente hierbij helpen.

Leenfietsen als afval over de stad bezaaid staan verbieden en alleen goed georganiseerde initiatieven toestaan

Een initiatief dat niet onopgemerkt is gebleven om fietsend Rotterdam te stimuleren zijn bedrijven zoals Obike, kortom het aanbod van leenfietsen. In theorie is dit een mooi initiatief om mensen zonder (goed werkende) fiets aan het fietsen te krijgen. Hierdoor wordt de druk op het wegennet, maar ook op het openbaar vervoer in Rotterdam verlicht. Let wel dit is de theorie. De praktijk laat zien dat doordat de leenfietsen geen vaste standplaats hebben ze overal in Rotterdam worden neergezet en daar dan ook vaak lange tijd blijven staan. Hierdoor raken de toch al weinige standplaatsen voor fietsen in Rotterdam door deze initiatieven overvol en kunnen fietsers hun eigen fiets nóg moeilijker kwijt. Om dit probleem op te lossen pleit het NRP ervoor dat initiatieven zoals Obike mee moeten betalen voor vaste standplaatsen voor fietsen, willen ze dit niet dan moet er een verbod komen op deze initiatieven.
Vanuit Rotterdam is er ook een systeem met leenfietsen beschikbaar, de Rotterdam fiets. Waarom wordt er niet gekeken of dit kan worden uitgebreid zodat Rotterdam zelf de regie in handen heeft? Wellicht kan dit idee ook worden uitgebreid naar een initiatief als de Randstad fiets?

Nacht OV

Na 00:00 uur stoppen de meeste trams en bussen met rijden, zelfs op een donderdag/vrijdag. Waarom is er in Rotterdam geen nacht OV? Op dagen als donderdag, vrijdag en zaterdag slaapt de stad niet. Er zijn overal feestjes. Deze mensen moeten ook terug naar huis. Op dit moment sturen we deze mensen dronken op een fiets naar huis of ze moeten een dure taxi nemen. Er is een simpele oplossing; laat het OV langer doorrijden!

Betere bereikbaarheid deelgemeenten en toeristische attracties

Dit is niet het enige dat mis is met het openbaar vervoer in Rotterdam. Sommige deelgemeenten en toeristische attracties zijn ook niet goed te bereiken. Denk hierbij aan de bereikbaarheid van de deelgemeente Overschie na 00:00 uur. Vanaf Rotterdam Centraal moet er dan worden gelopen omdat er geen bussen meer rijden. Toeristische attracties zoals de euromast zijn ook niet goed bereikbaar, om deze te bereiken moet er worden gelopen vanaf een tramhalte.
De NRP stelt hiervoor in gesprek te gaan met de RET om te kijken welke opties er mogelijk zijn om de bereikbaarheid van plekken zoals deze te verbeteren.

Wij steunen het overschakelen naar elektrisch busvervoer in het Rotterdams openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Rotterdam moet langer doorrijden, maar ook duurzamer. Op dit moment rijdt de RET nog met bussen met dieselmotoren. De NRP steunt de overschakeling naar elektrisch busvervoer. Dit is ten eerste natuurlijk beter voor het milieu, maar belangrijker is dat het bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Rotterdam. De bekostiging moet voornamelijk van de RET komen, zij zijn immers verantwoordelijk om mee te met hun tijd. Daarnaast is er ook 4 miljard euro beschikbaar aan Europese subsidies om dit soort initiatieven te steunen. Laten we dan ook gebruik maken van dit geld in plaats van alleen maar aan Europa te betalen.

Groene (elektrische) taxi’s ondersteunen. Wij willen taxistandplaatsen alleen voor elektrische taxi’s incl. oplaadpunt

In Rotterdam zijn er een aantal partijen die goede stappen maken wat betreft verduurzaming. Neem bijvoorbeeld de Rotterdamse Taxi Centrale (RTC). Zij hebben in 2015 fors geïnvesteerd in een vloot van groene taxi’s. Rotterdam steunt deze initiatieven dan ook graag. Wij pleiten daarom om de elektrische taxi’s te helpen doormiddel van eigen taxistandplaatsen inclusief oplaadpunt.

Geluidsgrenzen van het vliegveld behouden en bewaken

Rotterdam-The Hague Airport(RTHA) is altijd een discussie onder de bewoners van verschillende Rotterdamse wijken. Er gaan veel stemmen op om RTHA te sluiten. Recentelijk is er nog een motie afgewezen om RTHA te sluiten. De NRP ziet naast de nadelen van RTHA ook de voordelen hiervan. Dit zijn onder andere de inkomsten en de mogelijkheid om gemakkelijker op reis te gaan. De NRP pleit daarom om de nu al geldende geluidsgrenzen te behouden en te bewaken. Op deze manier kan er nog steeds worden genoten van de voordelen, maar worden de nadelen niet erger.

Behoud van het gratis openbaar vervoer voor senioren

Het is ontzettend belangrijk dat we de oudere generatie mobiel houden. Zeker op latere leeftijd is het niet vanzelfsprekend dat je zomaar overal komt. Wij willen dan ook zorgen dat deze generatie ook gewoon van A naar B kan reizen en niet wegbezuinigd wordt.

Navigatie

Een partij voor Rotterdam

Rotterdam hoort niet vanuit Den Haag geregeerd te worden. Wij willen geen korte termijn plannen meer maken. Het is tijd dat er gehoor wordt gegeven aan de kreten van de Rotterdammers. Klik hieronder om meer te lezen over onze missie.

Vele handen maken licht werk

Maak nu onderdeel uit van de toekomst. Help ons met het bouwen van een blijvende toekomst voor onze geliefde stad. Denk vooruit en niet achteruit. Schrijf je nu in als lid van de Nieuwe Rotterdamsche Partij!