Rotterdam is een prachtige stad en een echte wereldstad. Het is een stad voorzien van de geweldige Rotterdamse nuchterheid. Het Rotterdams is een cultuur apart. Rotterdam is de stad van de Rotterdammers van nu en de Rotterdammers van later. Dit willen wij zo houden. De NRP wil dat er plaats blijft voor de Rotterdammer van vandaag terwijl er ruimte komt voor onze toekomst.

Er moeten meer betaalbare starterswoningen beschikbaar komen

De betaalbare woningen komen steeds vaker in handen van investeerders. Het is als starter zijnde al moeilijk genoeg om aan een woning te komen. Vorig jaar is 14% van de woningen die aangekocht zijn, gekocht door investeerders die het vervolgens voor een hogere prijs doorverkopen. Een op de drie appartementen die verkocht zijn gingen naar een koper die al meer dan twee woningen in bezit had. De NRP is van mening dat ook mensen die nog geen koopwoning hebben de mogelijkheid tot kopen moeten krijgen. Er moeten maatregelen komen die voorkomen dat dergelijke woningen aan investeerders worden doorverkocht zonder waardetoevoeging.

Tegengaan van huisjesmelkers die oneerlijke huurprijzen eisen aan studenten

Er moeten consequenties komen voor huurbazen die meer huur vragen dan is toegestaan. Nu hebben ze in veel gevallen vrij spel wat leidt tot studenten die financieel uitgemolken worden. Op het moment dat er een tip binnen komt of melding van de Huurcommissie moet de gemeente een boete kunnen opleggen. Bij structureel overtreden moet deze boete dan ook oplopen.

Verhelpen van wachtlijsten bij schuldhulpverlening

Op het moment de wachttijd op schuldhulpverlening kan soms oplopen tot enkele maanden en het behandelingsproces kan daarna langer dan 3 jaar duren., Deze wachtrijen worden ook nog eens steeds langer. Dit is zeer verontrustend. In de tussentijd kunnen de schulden alleen maar oplopen. In Rotterdam kampen naar schatting 108.000 mensen met schulden. Dit is dus een aanzienlijk probleem in onze stad. Buiten het verhogen van de capaciteit de interne organisatie op de schop. Er moeten duidelijke afspraken komen tussen de behandelende partijen om te zorgen dat er geen informatie tussen wal en schip terecht komt. Ook moet de dossiervorming beter zodat het duidelijker wordt wie, en wanneer welk stuk heeft aangeleverd.

Helpen met het beter bekendmaken van “Stichting Meedoen in Rotterdam” en uitbreiden regelingen om een breder bereik te hebben

Stichting meedoen in Rotterdam is een stichting die kinderen van ouders die minder verdienen dan 120% van de bijstandsnorm ondersteund. Via hen kunnen deze kinderen meedoen aan sport en cultuur en kunnen ze essentiële benodigdheden zoals een fiets en een (tweedehands) computer vergoed krijgen. Echter, niet genoeg mensen weten niet dat ze hier een beroep op kunnen doen. Ook vinden wij het onterecht dat als de ouders net boven de 120% verdienen ze dan helemaal geen ondersteuning meer krijgen. Als je meer verdient moet je niet minder overhouden.

De afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens moet omlaag. Het verschil met meerpersoonshuishoudens is onterecht klein

Eenpersoonshuishoudens betalen nu € 293,20 per jaar, terwijl meerpersoonshuishoudens € 332,90 per jaar betalen. Het verschil is slechts € 39,70. Dat terwijl een meerpersoonshuishouden misschien wel 6 leden telt en daarmee vele malen meer afval produceert. Wij pleiten ervoor dat de afvalstoffenheffing afhankelijk wordt van de hoeveelheid aangeleverde afval of het aantal personen in het huishouden.

Tegen woonvisie. Dit is buiten inkomenspolitiek ook ondemocratisch

De wachtlijsten voor woningzoekende in de sociale huursector zijn 4 tot 8 jaar. Van de Rotterdamse huurders betaalt 18% nu al te veel voor zijn woning. Dit zijn duidelijke geluiden dat er juist een tekort is aan betaalbare woningen. De afgelopen 15 jaar zijn er immers al 30.000 woningen uit het betaalbare segment verdwenen, als woonvisie wordt uitgevoerd worden er nog eens 20.000 betaalbare woningen gesloopt. Armoede bestrijden betekent niet dat je iedereen met een lager inkomen de stad uit moet jagen. Daarnaast is er een referendum geweest waarin 72% van de Rotterdammers tegen woonvisie gestemd heeft. Dit is een overduidelijk signaal dat Rotterdam niet achter het plan staat. Het zou ronduit ondemocratisch zijn om woonvisie te steunen.

Navigatie

Een partij voor Rotterdam

Rotterdam hoort niet vanuit Den Haag geregeerd te worden. Wij willen geen korte termijn plannen meer maken. Het is tijd dat er gehoor wordt gegeven aan de kreten van de Rotterdammers. Klik hieronder om meer te lezen over onze missie.

Vele handen maken licht werk

Maak nu onderdeel uit van de toekomst. Help ons met het bouwen van een blijvende toekomst voor onze geliefde stad. Denk vooruit en niet achteruit. Schrijf je nu in als lid van de Nieuwe Rotterdamsche Partij!