Onderwijs zorgt dat de nieuwe generatie over de middelen beschikt om de rest van hun leven tot een succes te kunnen benoemen. Dit is de generatie die Rotterdam over enkele jaren zal gaan dragen. De NRP vindt het uiterst belangrijk dat iedere Rotterdammer hoogwaardige scholing tot zijn of haar beschikking heeft.

Bereikbaarheid scholen en voldoende capaciteit huidige scholen

Om goede kwaliteit op de scholen te kunnen handhaven is het uiterst belangrijk dat de scholen over de middelen beschikken die ze nodig hebben om deze kwaliteit te kunnen leveren. Het is niet de bedoeling dat scholen meer hooi op hun vork krijgen dan ze daadwerkelijk aan kunnen. Als de scholen vol dreigen te raken zal hun capaciteit verhoogd moeten worden als dat een optie is. Anders zal er een nieuwe school in de buurt bijgebouwd moeten worden. Het is niet de bedoeling dat leerlingen de halve wijk door moeten, in hun lunchpauze, om naar de volgende les te kunnen. Of dat ze in noodgebouwen geplaatst worden zonder alle nodige voorzieningen omdat er geen klaslokalen beschikbaar zijn. Wij willen dat het geld voor de scholen niet pas beschikbaar komt als deze scholen over hun maximumcapaciteit heen gaan. Wij willen het geld hiervoor van tevoren alloceren zodat deze problemen juist voorkomen worden.

Transparantie op het gebied van toelatingsprocedures van scholen

Wij begrijpen dat er beperkte capaciteit is op scholen. Wij willen zeker niet dat scholen meer leerlingen aannemen dan ze daadwerkelijk kunnen accommoderen. Hierdoor zouden de leerlingen minder aandacht kunnen krijgen dan dat ze daadwerkelijk verdienen. Daarom snappen wij dat scholen ook leerlingen kunnen weigeren. Echter, zijn wij wel van de mening dat als scholen leerlingen weigeren dat ze in ieder geval het recht hebben op openheid over de grond waarop ze geweigerd zijn.

Internationalisering hoger onderwijs is een pré

Internationalisering is een feit. Wij moeten de toekomstige generaties hier dan ook op voorbereiden. Steeds meer onderwijs wordt dan ook Engelstalig. Dit betreft hoofdelijk opleidingen op masterniveau aan de Nederlandse universiteiten. De studenten leren hierdoor op academisch niveau de Engelse taal te beheersen. Dit is belangrijk voor de rest van hun carrière. De bedrijven en instellingen waarbij zij vaak komen te werken zijn veelal internationaal georiënteerd. De NRP steunt deze ontwikkeling.

Betere regelgeving betreffende het beleid van vervolgonderwijs

Bij een sterke basis voor je carrière hoort een sterk onderwijs. Bij een sterk onderwijs hoort ook een sterk vervolg onderwijs. Sinds mei 2016 valt het toezicht op schoolverzuim niet meer onder de gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat scholen laks om kunnen gaan met schoolverzuim,. De NRP pleit ervoor dat dit toezicht weer onder de gemeente valt.

Wij zien graag meer scholen die buiten hun reguliere schooltijden de deuren openen voor leerlingen om leerlingen met een langere leertijd te kunnen accommoderen

Het LIFE college in Schiedam heeft de deuren voor leerlingen open van acht tot acht. Wij vinden dit een prachtige ontwikkeling en zien graag soortgelijke initiatieven in Rotterdam verschijnen. Niet alle leerlingen doen er even lang over om zich de leerstof eigen te maken. De NRP ziet graag dat ook de leerlingen die er iets langer over doen, de mogelijkheid krijgen om zich effectief te kunnen inzetten voor hun opleiding.

Navigatie

Een partij voor Rotterdam

Rotterdam hoort niet vanuit Den Haag geregeerd te worden. Wij willen geen korte termijn plannen meer maken. Het is tijd dat er gehoor wordt gegeven aan de kreten van de Rotterdammers. Klik hieronder om meer te lezen over onze missie.

Vele handen maken licht werk

Maak nu onderdeel uit van de toekomst. Help ons met het bouwen van een blijvende toekomst voor onze geliefde stad. Denk vooruit en niet achteruit. Schrijf je nu in als lid van de Nieuwe Rotterdamsche Partij!